Rodzaj gleby ma wpływ na koszty eksploatacji opony rolniczej

Co ma największy wpływ na koszty eksploatacji opony rolniczej?

Przemyślany zakup opon rolniczych nie może uwzględniać tylko i wyłącznie ceny produktu, ponieważ droższa opona tak naprawdę będzie cię kosztować mniej, gdyż posłuży dwa razy dłużej. Rozsądniej jest więc podzielić koszt zakupu opony przez ilość spodziewanych godzin pracy i następnie zadać sobie pytanie, jakie czynniki będą w praktyce modyfikować ten zakładany godzinowy koszt eksploatacji ogumienia. Na pewno dość istotną rolę będą grały jakość konstrukcji opony oraz jej zastosowanie w twoim gospodarstwie.
Pamiętaj także, że nowe opony należy dotrzeć, jeżdżąc na miękkim, mniej ściernym niż gleba uprawna podłożu, aby umożliwić prawidłową stabilizację gumy w ciągu pierwszych 150 godzin użytkowania.  Poza tym, chcąc zoptymalizować żywotność, warto wziąć pod uwagę główne czynniki wpływające na trwałość ogumienia. Oto one:
 

1. Rodzaj gleby ma wpływ na koszty eksploatacji opony rolniczej

Chcąc wiedzieć, które opony rolnicze najlepiej nadadzą się do twojego gospodarstwa, powinieneś wziąć pod uwagę skład gleby i topografię terenu. Od tego będzie zależało wiele, więc nie pomijaj tego parametru podczas podejmowania decyzji o wymianie opon. Właściwości gleby i ukształtowanie terenu mają znaczący wpływ na szybkość zużycia i wydajność pracy opon rolniczych.

a) Gleba wapienna

Podłoża wapienne składają się z okruchów ziemi zmiennej wielkości, wymieszanych z większymi lub mniejszymi cząstkami wapienia. To właśnie kawałki tej skały osadowej mogą uszkadzać opony rolnicze.

Są bowiem materiałem ściernym, który jest w stanie powodować nadmierne zużycie gumy i skracać tym samym żywotność opon. Jeśli pracujesz na glebie wapiennej, to przy zakupie opon pomyśl z wyprzedzeniem o gumie bardziej odpornej niż standardowa.

Wapienne podłoże jest bardziej ścierne dla opon rolniczych
Wapienne podłoże jest bardziej ścierne dla opon rolniczych

b) Gleby krzemienne i kamieniste

Krzemienne i kamieniste gleby stwarzają wysokie ryzyko szybkiego zużycia opon rolniczych. Niektóre kamienie mogą być ostre jak szkło, przez co powodują przecięcia i zadraśnięcia lub odrywają małe cząsteczki gumy od klocków bieżnika nawet w najmocniejszych oponach. Do takich gleb najlepsze będą zatem modele ze wzmocnionym bieżnikiem, najlepiej z większą ilością gumy niż w zwykłych, standardowych oponach.

Szybkie zużycie opon rolniczych na glebie krzemiennej
Szybkie zużycie opon rolniczych na glebie krzemiennej

c) Gleba w winnicach

Uprawy winorośli wymagają gleby bogatej w łupki i granitowe odłamki skalne, czyli bardzo twardej i bardzo suchej. Ze względu na potrzebę nasłonecznienia pola winorośli mają także bardziej strome zbocza niż większość pozostałych typów upraw. Wszystkie te cechy, właściwe dla gleb winnic, mogą przyspieszyć zużycie opon rolniczych.

Dlatego też do winnic warto wybierać opony, które zostały specjalnie zaprojektowane do pracy na tego typu terenie.

Bogata w łupki gleba winnic jest zbyt twarda dla standardowych opon do ciągników
Bogata w łupki gleba winnic jest zbyt twarda dla standardowych opon do ciągników

2.Dobór opon pod kątem specyfiki pracy w gospodarstwie

Większość prac w rolnictwie nie oszczędza opon, których żywotność zależy w dużej mierze od środowiska, w jakim przyjdzie im pracować. 
Poniżej opisujemy, w jaki sposób różne rodzaje pracy mogą wpływać na koszty eksploatacji opon
.

a) Częste lub długie przejazdy drogami

Przy okazji pokonywania długich dystansów na drodze opony rolnicze ulegają szybszemu zużyciu. Asfalt posiada właściwości ścierne, działając na gumę nie inaczej jak papier ścierny.

Dlatego też w celu uniknięcia przedwczesnego zużycia ogumienia zaleca się zwiększenie ciśnienia w oponach podczas jazdy drogą z dużą prędkością lub pod obciążeniem.

b) Podorywki

Uprawki pożniwne wymagają dużego momentu obrotowego i znacznie obciążają ogumienie. Na przykład podczas głęboszowania opony ciągną narzędzie, które jest głęboko wbite w podłoże. Klocki bieżnika i ściany boczne są w związku z tym poddawane silnym skrętom przy wysokich oporach toczenia, co zwiększa tendencję gumy do zużycia. Dlatego też podczas podorywki ważne jest, aby dobrze określić przednie i tylne obciążenia. Pomoże ci to ustawić odpowiednie ciśnienie powietrza, dzięki czemu uzyskasz optymalną trakcję i ograniczysz zużycie ogumienia.

c) Prace w obejściu

Prace wykonywane ciągnikiem w obejściu na twardym, często betonowym podłożu, mogą dość szybko uszkodzić opony. Uderzenia w progi i inne elementy stodoły czy też wiaty mogą uszkadzać karkas i klocki bieżnika, podczas gdy liczne manewry, skręcanie i obrót kół na twardym podłożu sprzyjają degradacji gumy i bardzo szybkiemu zużyciu.

d) Roboty drogowe i ziemne

Używając ciągnika do robót drogowych lub ziemnych na twardym podłożu pełnym przeszkód, takich jak kamienie i gruz, należy wyposażyć go w odpowiednie opony. Standardowe opony rolnicze nie są przeznaczone do takich zastosowań, a ich bieżnik i karkas łatwo ulegną uszkodzeniu podczas jazdy po gruzie.

e) Szczególne zastosowania

Zwyczajne opony rolnicze nie nadają się do wszystkich zastosowań. Na przykład prace leśne są szczególnie uciążliwe dla opon, ponieważ podłoże w lesie jest gęsto pokryte przeszkodami, takimi jak odpady roślinne, ostre kamienie czy gruz. O wiele lepiej jest zatem używać do tego typu działalności opon specjalistycznych.

3. Przeciążenie zaczepu zwiększa koszty eksploatacji opon

Zbyt duże obciążenie może skrócić żywotność opon. Wzięcie pod uwagę ryzyka związanego z przeciążeniem ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji wydajności pracy opon. Niestety, im bardziej będą obciążone, tym krócej popracują.

Nadmierne obciążenie skraca żywotność opon
Nadmierne obciążenie skraca żywotność opon

Przestrzegaj limitów obciążenia dla danej opony

LPrzestrzeganie limitów obciążenia odgrywa decydującą rolę w ochronie opon rolniczych. Jeśli nie będziesz przekraczał obciążenia zalecanego przez producenta, wydłuży to żywotność opon i zmaksymalizuje ich wydajność.

Na czym to polega? Nadmierne obciążenie zwiększa opory toczenia. Przeciążona opona będzie miała tym samym tendencję do wbijania się głębiej w podłoże, powodując nadmierny poślizg koła i hamując mechanizm samooczyszczania. Zaczep straci przez to swoją siłę trakcyjną, a ty przyspieszysz, aby to zrekompensować, co spowoduje szybsze zużycie opon, nie wspominając już o pogorszeniu struktury ziemi uprawnej.

Prawidłowy rozkład obciążeń

Dlatego też niezwykle ważne jest prawidłowe rozłożenie obciążenia między przednią i tylną osią ciągnika. Nieumiejętny rozkład obciążenia może bowiem wpływać na zwrotność zaczepu i prowadzić do nadmiernego poślizgu tylnych kół, szczególnie na mokrej glebie.

W przypadku ciągnika z napędem na cztery koła idealny rozkład masy wynosi od 35% do 40% na przedniej osi i od 60% do 65% na tylnej osi. Chcąc zbliżyć się do optymalnego rozkładu mas, można dodać metalowy obciążnik na przedzie ciągnika.

Poza tym balastowanie pozwala na jednoczesne wykorzystanie siły trakcyjnej wszystkich czterech opon, zmniejszając zużycie każdej z nich i optymalizując ogólny udźwig zaczepu.

Zrównoważenie obciążeń poprzez dodanie balastu na przód
Zrównoważenie obciążeń poprzez dodanie balastu na przód

 

4. Błędy w ustawieniach ciśnienia

Regulacja ciśnienia w oponach rolniczych jest często pomijana. Nie zmienia to faktu, że ma kluczowe znaczenie dla wydłużenia żywotności twojego ogumienia.

a) Co ryzykujesz ze zbyt mocno napompowanymi oponami?

Podniesienie ciśnienia w oponach jest zalecane w przypadku konieczności skompensowania dużego obciążenia. Nie jest ono problemem przy transporcie drogowym, ale podczas pracy w polu zbyt duże ciśnienie przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. Za wysokie ciśnienie zwiększy bowiem poślizg kół, zmniejszając osiągi maszyny rolniczej i zwiększając przy tym zużycie opon.

Częsta regulacja ciśnienia chroni opony przed zużyciem
Częsta regulacja ciśnienia chroni opony przed zużyciem

b) Jakie są konsekwencje niedopompowania opon?

Tutaj sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. Niskie ciśnienie jest zalecane w celu zmniejszenia ubicia gleby podczas prac polowych, może ono jednak powodować problemy podczas transportu drogowego.

Niedopompowane opony zużywają się szybciej na asfalcie ze względu na wysokie tarcie. Przy dużych prędkościach temperatura opon wzrasta, co sprawia, że guma mięknie, co jeszcze bardziej przyspiesza jej zużycie. Wyjazd z pola na niskim ciśnieniu i z ciężkim narzędziem lub z załadowaną przyczepą może spowodować szybkie zużycie ogumienia, a nawet potencjalne uszkodzenie karkasu.

W ten sposób zwiększasz także niestety ryzyko utraty kontroli nad ciągnikiem, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów.

c) Ciśnienie pomiędzy niskim a wysokim: czy to dobry pomysł?

Ustawienie na stałe średniego ciśnienia w oponach rolniczych nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ warunki pracy w ciągu dnia zmieniają się radykalnie. Zmienia się podłoże, zwłaszcza podczas przejazdów z pola na drogę, ale także obciążenie i prędkość jazdy.

Średnie ciśnienie powietrza w oponach prowadzi do szybkiego zużycia na drodze z powodu wysokich oporów toczenia i nadmiernego poślizgu w polu. W obu tych przypadkach skraca się znacznie żywotność opon.

 

5. Nadmierna prędkość zwiększa koszty eksploatacji opon

Nadmierna prędkość może mieć znaczący wpływ na skrócenie żywotności opon rolniczych, nie wspominając już o większym zużyciu paliwa.

a) Zawsze przestrzegaj indeksu prędkości podanego na oponach

Indeks prędkości jest istotnym parametrem, który zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, chcąc wydłużyć żywotność opon rolniczych.

Jest on podany na ścianie bocznej opony i określa maksymalną prędkość, z jaką ogumienie może być bezpiecznie używane przy danym obciążeniu. Ta wartość jest wynikiem obliczeń i testów prowadzonych przez producenta, z uwzględnieniem wszystkich przeciążeń, na jakie mogą zostać narażone opony.

Opony VX-TRACTOR nadają się do intensywnego użytkowania na drodze
Opony VX-TRACTOR nadają się do intensywnego użytkowania na drodze

b) A jeśli nie będziesz przestrzegać ograniczenia prędkości?

Przekroczenie prędkości zalecanej przez producenta grozi poważnym uszkodzeniem opon.

Jazda po drodze z dużą prędkością i z dużym obciążeniem powoduje nadmierne nagrzewanie się karkasu i gumy, co prowadzi do pogorszenia jakości całej struktury opony.

Nadmierna prędkość jazdy zwiększa również ryzyko wypadku podczas nagłego hamowania, zwłaszcza jeśli zaczep jest obciążony. W takiej sytuacji przednie opony nie będą w stanie wytrzymać siły, jaka zostanie na nie gwałtownie przeniesiona przez tylną część zaczepu.

6. Opona VX TRACTOR to bardzo niskie koszty eksploatacji

Opona VX-TRACTOR to mądry wybór dla tych, którzy szukają opony rolniczej o wyjątkowo niskim koszcie eksploatacji. Została ona zaprojektowana przez Bridgestone z myślą o maksymalnej trwałości.

Do 20% więcej gumy

Jeśli mądrze inwestujesz w opony rolnicze, to zapewne żywotność sprzętu będzie miała dla ciebie kluczowe znaczenie.

Opona VX-TRACTOR wyróżnia się w tym zakresie dzięki swojej unikalnej konstrukcji, ponieważ posiada do 20% więcej gumy niż standardowe opony. Nic prostszego: więcej gumy oznacza wolniejsze zużywanie się ogumienia, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

Również gumowa mieszanka została w tym modelu ulepszona poprzez dodanie oleju roślinnego, który zwiększa jej odporność na zużycie. Zatem, oprócz zwiększenia objętości gumy na poziomie klocków bieżnika, jest ona także bardziej odporna na zużycie, co oznacza rzadszą wymianę opon.

Dzięki ogumieniu VX-TRACTOR oszczędzasz na kosztach wymiany i maksymalizujesz żywotność opon, co przekłada się na bardzo niskie koszty ich eksploatacji.

Mądra inwestycja

Opony VX-TRACTOR to mądra inwestycja dla każdego rolnika, który chce obniżyć swoje koszty operacyjne i utrzymać wydajność sprzętu rolniczego na optymalnym poziomie. Dzięki tym oponom możesz zyskać naprawdę wiele, ponieważ zwiększenie ilości gumy w klockach bieżnika pomaga poprawić siłę trakcyjną w polu, zapewniając jednocześnie dłuższą żywotność opon.

Unikalna konstrukcja tego modelu ogumienia gwarantuje ci ogólną poprawę osiągów sprzętu rolniczego. Nie przegap tej okazji, dzięki której będziesz w stanie zmaksymalizować rentowność gospodarstwa.

CONCLUSION
Koszty eksploatacji ogumienia rolniczego są bezpośrednio powiązane z dwoma głównymi czynnikami: jakością opony i sposobem jej użytkowania. Najlepszym rozwiązaniem podczas zakupu nowego sprzętu jest zatem, logicznie rzecz biorąc, wzięcie pod uwagę zarówno klasy opon, jak i specyfiki swojego gospodarstwa. Jeśli uda ci się dzięki temu podwoić żywotność ogumienia, zobaczysz, ile pieniędzy możesz zaoszczędzić.

 


Blog.Bridgestone-agriculture.pl jest pisany i prowadzony przez ekspertów w dziedzinie opon ciągnikowych, którzy są gotowi udzielić Ci wszelkich porad dotyczących opon rolniczych. Pomagamy Ci zmaksymalizować produktywność dzięki informacjom na przeróżne tematy związane z oponami: dane techniczne opon rolniczych - osiągi opon rolniczych - porady dotyczące ciśnienia w oponach rolniczych - rozwiązania dotyczące redukcji ubicia gleby - ciśnienie w oponach do opryskiwaczy - dlaczego i jak obciążać opony ciągnika - itd.

Aby pójść o krok dalej i pomóc Ci zwiększyć rentowność Twojego gospodarstwa, Eksperci ds. opon ciągnikowych oferują Ci bezpłatną, szczegółową publikację książkową, która wyjaśnia zasadniczą rolę opon rolniczych w polepszaniu wydajności pracy.

Pobierz przewodnik: Zwiększ rentowność Twojej działalności

Większość osób, które przeczytały nasz artykuł, zainteresował również następujący artykuł:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Dołożyliśmy wszelkich starań przy jego sporządzaniu, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje błędów, jakie mogą pojawić się w tekście. Po dacie publikacji dokumentu jakiekolwiek zawarte w nim informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


DODAJ
KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.
Pola wymagane są oznaczone gwiazdką *