Opony Bridgestone VX-R TRACTOR zapewniają dobrą synchronizację kół

Czy przy nieprawidłowej synchronizacji kół skorzystasz z gwarancji na opony rolnicze?

Wiemy, że wada synchronizacji kół może spowodować nagły wzrost tempa zużycia opon ciągnika. Zapewne zastanawiałeś się już, jak tego typu problem ma się do ważności gwarancji producenta. Synchronizacja kół jest dla wielu rolników niejasnym pojęciem. W rzeczywistości to nic innego, jak stosunek prędkości obrotowych kół przednich i tylnych w ciągnikach z napędem na cztery koła. Nawet jeśli kupujesz nowy ciągnik, nie oznacza to, że jego koła zostały poprawnie zsynchronizowane. Synchronizacja kół jest bowiem zazwyczaj obliczana na podstawie danych teoretycznych, jednak w praktyce dzieje się tak, że po wprowadzeniu ciągnika do produkcji parametry ogumienia ulegają pewnym odchyleniom. Różnice te są dodatkowo pogłębiane przez wiele czynników, ponieważ stan gumy zależy od środowiska pracy ciągnika: obciążenia, ciśnienia powietrza, stopnia zużycia czy marki opon. Inaczej mówiąc, dobra synchronizacja może się utrzymać przez dłuższy lub krótszy okres czasu, ale zawsze i tak będzie ewoluować w czasie. Dlatego też nie możemy spodziewać się z całą pewnością, że problem z oponami, wynikający z wady synchronizacji kół, zostanie objęty gwarancją.

Dziś przyjrzymy się wspólnie tym czynnikom, które mogą prowadzić do wad synchronizacji kół, mających konsekwencje w postaci usterek nieobjętych gwarancją producenta. Podpowiemy ci też, jak radzić sobie z tego typu problemami:

1. Synchronizacja kół: na czym właściwie polega?

Synchronizacja kół to wartość, która odnosi się do różnicy w prędkości obrotowej między przednimi i tylnymi kołami ciągnika z czterema kołami napędowymi o nierównych wymiarach. Jest ona wyrażana w procentach i ma znaczący wpływ na płynną pracę maszyn rolniczych.
Oprócz zagwarantowania zgodnej pracy przedniej i tylnej osi ciągnika odpowiednia synchronizacja kół zapewnia też optymalną trakcję. Synchronizację kół w ciągniku oblicza się, biorąc pod uwagę przełożenie osi maszyny i dokładny obwód toczenia dla przednich i tylnych opon.

Synchronizacja osi przedniej z osią tylną przy różnych wymiarach kół
Synchronizacja osi przedniej z osią tylną przy różnych wymiarach kół

Jak ocenia się synchronizację kół:

  • Wartość poniżej 0,5% jest zbyt niska
  • Wartość 5% lub większa jest zbyt wysoka
  • Wartość między 0,5% a 5% jest uważana za prawidłową.

W sytuacji idealnej synchronizacja kół powinna osiągać wartość od 1,5% do 3,5%. Chcąc zapewnić optymalną pracę ciągnika, staraj się utrzymać synchronizację jak najbliżej wartości 2,5%.

Synchronizacji kół nie da się ustawić za pomocą regulacji mechanicznej, ponieważ zależy ona od dynamicznego stosunku obwodu toczenia między zamontowanymi na ciągniku oponami. Należy ją zatem wziąć pod uwagę w momencie zakupu ogumienia.

 

2. Jakie czynniki mogą prowadzić do wahań wartości synchronizacji kół?

Nawet jeśli synchronizacja kół mieści się w prawidłowym zakresie tolerancji w momencie, kiedy twoje opony są nowe, to wiele czynników jest w stanie powodować odchylenia wartości synchronizacji kół w całym okresie eksploatacji opon ciągnikowych. Chcąc uniknąć przedwczesnego uszkodzenia ogumienia, nie należy zapominać o żadnym z nich.

Za duże obciążenie lub nieprawidłowe ustawienie ciśnienia

Ładunek przewożony przez ciągnik jest jedną z głównych przyczyn, prowadzących do zaburzenia pierwotnej synchronizacji kół. Kiedy ciągnik przewozi ciężkie ładunki, to ciężar wywierany na opony może okazać się zbyt duży. Odkształca zatem oponę i zmienia jej obwód toczenia. Jeśli wybrane do ciągnika ogumienie znajdowało się już na granicy poprawnej synchronizacji, kiedy nowe opony nie były obciążone, to niewielka dodatkowa zmiana obwodu może prowadzić do odchyleń od prawidłowych wartości, zaburzając tym samym harmonię rytmu pracy między przednimi i tylnymi kołami ciągnika.

Duże obciążenie tylnej osi może zmodyfikować wartość synchronizacji
Duże obciążenie tylnej osi może zmodyfikować wartość synchronizacji

Także niewystarczające ciśnienie powietrza w oponach jest w stanie prowadzić do ich nadmiernego odkształcenia. Wpływa to również na obwód toczenia, a w konsekwencji na synchronizację kół ciągnika. Tym samym nadmiernie lub niedostatecznie napompowane opony mogą zaburzać synchronizację kół między przednią i tylną osią, powodując przy tym problemy z trakcją i przyczepnością maszyny.

W praktyce obwód opony zmienia się wraz z obciążeniem
W praktyce obwód opony zmienia się wraz z obciążeniem

Zły rozkład masy pomiędzy tyłem i przodem

Niestety, również nieprawidłowy rozkład mas między przednią i tylną częścią ciągnika wpływa negatywnie na synchronizację kół. Jeśli obciążenie jednej z dwóch osi będzie nieproporcjonalnie duże, to możesz spodziewać się różnicy między teoretycznym i rzeczywistym obwodem toczenia opon. Rzecz jasna, wpłynie to nieuchronnie na synchronizację kół ciągnika. Jeśli chciałbyś utrzymać jak najdłużej optymalną synchronizację kół w ciągniku, to upewnij się, że rozkład mas między przednią i tylną częścią maszyny jest idealnie wyważony.

Opony różnych marek lub różne stopnie zużycia przednich i tylnych opon ciągnika

Czy wiedziałeś, że wymiana opon na jednej z osi ciągnika może prowadzić do zaburzenia synchronizacji kół, nawet jeśli nie zmieniasz przy tym ich wymiarów?

Jeśli na przykład nowe opony zostaną zamontowane na przedniej osi, podczas gdy zużyte opony pozostaną z tyłu, może to zniekształcić synchronizację kół, która jest powiązana z rzeczywistym obwodem toczenia opony. Natomiast w tym przypadku obwód toczenia zmieni się, ponieważ nowe klocki będą wyższe niż zużyte klocki bieżnika na drugiej osi. Podobnie stanie się, jeśli na jednej z osi zamontujesz opony innej marki o mniejszej wysokości bieżnika. Wówczas także stosunek przodu do tyłu ulegnie zmianie, co może prowadzić do wahań w synchronizacji kół.

 

3. Co się stanie, jeśli będziesz pracował ze złą synchronizacją kół?

Ignorowanie problemu synchronizacji kół może nieść za sobą poważne konsekwencje. Dlatego też chcąc maksymalnie wydłużyć żywotność ogumienia, tak bardzo ważne jest, aby starannie dobierać opony względem siebie. Poniżej omawiamy przykre skutki, na które możesz być narażony, jeśli będziesz pracował ze złą synchronizacją.

Przyspieszone tempo zużycia przednich opon i zwiększone zużycie paliwa

Błędy w synchronizacji kół mogą powodować przedwczesne zużywanie się gumy przednich opon.

Jeśli synchronizacja kół osiągnie zbyt wysoką wartość, to znaczy powyżej 5%, przednie koła będą ciągnęły zbyt mocno. Przednia oś zacznie w tej sytuacji wywierać zbyt dużą siłę trakcyjną, która będzie z kolei kompensowana przez opór całego zaczepu, czyli po prostu marnowana. Przednie opony będą miały tendencję do poślizgu i zapadania się w podłoże, zwłaszcza jeśli będzie ono miękkie lub błotniste. W tej sytuacji opony zużyją się bardzo szybko, a konsumpcja paliwa przez ciągnik gwałtownie wzrośnie.

Ryzyko uszkodzenia przekładni ciągnika

Brak synchronizacji kół może również doprowadzić do uszkodzenia przekładni ciągnika. Jeśli wartość synchronizacji okaże się zbyt niska, czyli mniejsza niż 0,5%, to tylna oś zacznie zbyt mocno pchać oś przednią. W takim przypadku przednia oś nie będzie w stanie spełniać swojej funkcji ciągnienia, a zamiast tego będzie tylko hamować całą maszynę. Prowadzi to do przegrzania piast, zbytniego naprężenia w układzie napędowym i sporych przeciążeń mechanicznych w ciągniku.

Zużycie kół zębatych z powodu zbyt niskiej wartości synchronizacji kół
Zużycie kół zębatych z powodu zbyt niskiej wartości synchronizacji kół

Z kolei podczas jazdy na drodze zbyt mała wartość synchronizacji kół może prowadzić do uszkodzenia kół zębatych przedniej osi. W takiej sytuacji koła zębate nie ustawiają się prawidłowo, co może prowadzić do poważnych usterek mechanicznych. Jeśli podczas załączania się przedniej osi słyszysz klikanie, jest to znak, że koła zębate są źle ustawione. Warto wtedy zareagować natychmiastowo, gdyż w przeciwnym wypadku naprawa może cię drogo kosztować.

 

 

4. Czy zużycie ogumienia powstałe w wyniku wad synchronizacji podlega gwarancji na opony rolnicze?

Bądź w tej kwestii ostrożny, ponieważ zbyt szybkie zużycie opon może zostać uznane za niepodlegające gwarancji. Nieprawidłowe zużycie opon zawsze budzi podejrzenia na temat sposobu użytkowania oraz jakości montażu opon.

Przedwczesne zużycie opon może wskazywać też na inny problem, niezwiązany bezpośrednio z ewentualną wadą fabryczną samego ogumienia. Pamiętaj, że wady fabryczne są często wykrywane od samego początku użytkowania opony, podczas gdy dziwne zużycie opon, spowodowane błędami w synchronizacji kół, pojawia się stopniowo w miarę upływu czasu i w miarę użytkowania.

Nieprawidłowe zużycie opon z powodu złej synchronizacji kół to problem związany z niewłaściwym użytkowaniem, który nie jest objęty gwarancją producenta.

W praktyce przedwczesne zużycie opon jest często spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieodpowiednimi warunkami pracy. Mogą to być na przykład: nieprawidłowe ciśnienie w oponach, regularne przeciążanie ciągnika, brak rozkładu obciążenia między osiami lub zła synchronizacja kół.

 

5. Istnieją opony opracowane w celu uzyskania optymalnej synchronizacji kół

Firma Bridgestone opracowała specjalną gamę opon, zaprojektowanych tak, aby zapewnić optymalną synchronizację kół na różnych maszynach rolniczych. Pracowaliśmy w szczególności nad obwodami toczenia, aby umożliwić montaż kombinacji jak najbardziej zbliżonych do pożądanej wartości optymalnej 2,5%. Daje to twojej maszynie gwarancję utrzymania właściwego poziomu synchronizacji kół, ponieważ bierzemy pod uwagę odchylenia od tej wartości, związane z okresowym przeciążeniem zaczepu, z wahaniami ciśnienia powietrza czy też ze stopniowym zużyciem opon.

Zoptymalizowana pod kątem synchronizacji kół opona VX-R TRACTOR
Zoptymalizowana pod kątem synchronizacji kół opona VX-R TRACTOR

Opona VX-R TRACTOR zapewnia optymalną synchronizację kół

Opony Bridgestone VX-R TRACTOR zostały zaprojektowane z myślą o idealnej synchronizacji kół, co oznacza, że ich synchronizacja fabryczna wynosi 2,5%. Jednakże parametry użytkowania mogą w praktyce zmieniać tę teoretyczną synchronizację, w rezultacie znajduje się ona w zakresie od 1,5% do 3,5%. Mimo to pozostaje ona w granicach pożądanych wartości, i to niezależnie od sposobu użytkowania. Tak zoptymalizowane parametry opony poprawiają prowadzenie i zwrotność ciągnika, a także trakcję i przenoszenie mocy na podłoże.

Montaż czterech opon VX-R TRACTOR zapewni ci synchronizację kół na poziomie 2,5%
Montaż czterech opon VX-R TRACTOR zapewni ci synchronizację kół na poziomie 2,5%

Opona VX-R TRACTOR to liczne zalety techniczne i finansowe

Zmniejszone zużycie paliwa:
Ogumienie rolnicze VX-R TRACTOR zostało stworzone z myślą o tym, aby zoptymalizować zużycie paliwa przez twój ciągnik.


Poprawa trakcji:
Innowacje na poziomie konstrukcji opony to szerszy bieżnik i unikalny profil klocków (typu Involute). Cechy te zapewniają ciągnikowi optymalną trakcję, zwiększając jego produktywność i ogólną wydajność.


Zwiększona odporność na zużycie:
Zaprojektowana w oparciu o bardzo wytrzymały karkas ze zwiększoną ilością mieszanki gumy i oleju roślinnego, przedłużającej żywotność ogumienia, opona VX-R TRACTOR jest siłą rzeczy bardziej solidna i trwała.


Bardzo dobry zwrot z inwestycji:
koszt zakupu jest współmierny do jakości opony, co oznacza, że jest ona mocniejsza i bezpieczniejsza, zapewnia większą wydajność pracy i dłuższą żywotność.


Ochrona środowiska naturalnego:
Nasze opony są tworzone w oparciu o technologię ENLITEN, dzięki czemu ich produkcja jest ukierunkowana na wykorzystanie w 100% ekologicznych materiałów, na zoptymalizowaną konsumpcję surowców i niskie zużycie energii.


Opony Bridgestone VX-R TRACTOR
Opony Bridgestone VX-R TRACTOR
PODSUMOWANIE:
Wybór opon z myślą o dobrej synchronizacji kół zapewni trwałość twojego ogumienia i płynną pracę maszyn rolniczych. W przeciwnym razie będziesz musiał liczyć się z ryzykiem przedwczesnego uszkodzenia opon lub przekładni ciągnika, które nie jest objęte gwarancją. Jeśli chcesz spać spokojnie, najlepszym rozwiązaniem dla ciebie będzie w tej kwestii wybór opon technologicznych, takich jak VX-R TRACTOR firmy Bridgestone. Zostały one specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną synchronizację kół, zwiększoną trwałość materiału i lepszą trakcję. Inwestując w tego typu opony, poprawiasz ogólną wydajność pracy na roli, optymalizując przy tym osiągi ciągnika.

 


Blog Bridgestone-agriculture.pl jest pisany i prowadzony przez ekspertów w dziedzinie opon ciągnikowych, którzy są gotowi udzielić Ci wszelkich porad dotyczących opon rolniczych. Pomagamy Ci zmaksymalizować produktywność dzięki informacjom na przeróżne tematy związane z oponami: dane techniczne opon rolniczych - osiągi opon rolniczych - porady dotyczące ciśnienia w oponach rolniczych - rozwiązania dotyczące redukcji ubicia gleby - ciśnienie w oponach do opryskiwaczy - dlaczego i jak obciążać opony ciągnika - itd.

Aby pójść o krok dalej i pomóc Ci zwiększyć rentowność Twojego gospodarstwa, Eksperci ds. opon ciągnikowych oferują Ci bezpłatną, szczegółową publikację książkową, która wyjaśnia zasadniczą rolę opon rolniczych w polepszaniu wydajności pracy.

Pobierz przewodnik: Zwiększ rentowność Twojej działalności

Większość osób, które przeczytały nasz artykuł, zainteresowały również następujące artykuły:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Dołożyliśmy wszelkich starań przy jego sporządzaniu, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje błędów, jakie mogą pojawić się w tekście. Po dacie publikacji dokumentu jakiekolwiek zawarte w nim informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


DODAJ
KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony.
Pola wymagane są oznaczone gwiazdką *